Keyword: zu ni iru

Pola Kalimat ~zu ni iru 「~ずにいる」

Pola Kalimat ~zu ni iru 「~ずにいる」